มาใช้ .htaccess เพื่อป้องกันพวกชอบดึงรูปภาพเราไปใช้กัน

การก็อบปี้รูปภาพจากเว็บของเรา ที่เก็บไว้ในโฮสเราไปใช้นั้นก็ยังพอทนได้นะครับ เพราะเราก็ไม่ได้เสีย
ค่าทราฟฟิคในการใช้งานอะไร ก็เสียความรู้สึกบ้างถ้าภาพนั้นเราตั้งใจทำขึ้นมา แต่กับพวกที่เอาภาพเราไปใช้ โดยที่ภาพนั้นยังอยู่ที่โฮสของเรา ทำให้เราเสียค่าทราฟฟิคในการใช้งานของโฮสที่เราเช่าอยู่ มันน่าเจ็บใจจริงๆ

เพราะฉะนั้นมาป้องกันถูกดึงรูปภาพจากโฮสเราไปใช้ด้วย  .htaccess จากตัวอย่างข้างล่างกันดีกว่า อ่านต่อ